Model Standard / ISO Cartridge / Bottle
FAX-L170 ISO/IEC 19752 Cartridge 328 (2,100 pages)
FAX-L3000 FX12 Cartridge (4,500 pages)
imageCLASS LBP162dw ISO/IEC 19752 Cartridge 051H
imageCLASS LBP214dw ISO/IEC 19752 Cartridge 052H
ISO/IEC 19752 Cartridge 052
imageCLASS LBP215x ISO/IEC 19752 Cartridge 052H
ISO/IEC 19752 Cartridge 052
imageCLASS LBP251dw ISO/IEC 19752 Cartridge 319 (2,100 pages)
ISO/IEC 19752 Cartridge 319 II (6,400 pages)
imageCLASS LBP312x ISO/IEC 19752 Cartridge 041 (10,000 pages)
ISO/IEC 19752 Cartridge 041H (20,000 pages)
imageCLASS LBP351x ISO/IEC 19752 Cartridge 039 (11,000 pages)
ISO/IEC 19752 Cartridge 039H (25,000 pages)
imageCLASS LBP352x ISO/IEC 19752 Cartridge 039 (11,000 pages)
ISO/IEC 19752 Cartridge 039H (25,000 pages)
imageCLASS LBP6030 ISO/IEC 19752 Cartridge 325 (1,600 pages)
imageCLASS LBP6030w ISO/IEC 19752 Cartridge 325 (1,600 pages)
imageCLASS LBP611Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 045 BK (1,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 C (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 M (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 Y (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H BK (2,800 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H C (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H M (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H Y (2,200 pages)
imageCLASS LBP613Cdw ISO/IEC 19798 Cartridge 045 BK (1,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 C (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 M (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 Y (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H BK (2,800 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H C (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H M (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H Y (2,200 pages)
imageCLASS LBP6230dn ISO/IEC 19752 Cartridge 326 (2,100 pages)
imageCLASS LBP654Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 046 BK (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046 C (2,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046 M (2,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046 Y (2,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046H BK (6,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046H C (5,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046H M (5,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046H Y (5,000 pages)
imageCLASS LBP7018C ISO/IEC 19798 Cartridge 329 BK (1,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 329 C (1,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 329 M (1,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 329 Y (1,000 pages)
A4 5% Drum Cartridge 029 (7,000 pages at full colour)
imageCLASS LBP712Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 040 BK (6,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 040 C (5,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 040 M (5,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 040 Y (5,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 040H BK (12,500 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 040H C (10,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 040H M (10,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 040H Y (10,000 pages)
imageCLASS LBP8100n ISO/IEC 19752 Cartridge 333 (10,000 pages)
ISO/IEC 19752 Cartridge 333 H (17,000 pages)
imageCLASS LBP841Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 335E Black: 7,000 pages (bundled: 7,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 335E CMY: 7,400 pages (bundled: 7,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 335 Black: 13,000 pages
ISO/IEC 19798 Cartridge 335 CMY: 16,500 pages
imageCLASS LBP843Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 335E Black: 7,000 pages (bundled: 7,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 335E CMY: 7,400 pages (bundled: 7,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 335 Black: 13,000 pages
ISO/IEC 19798 Cartridge 335 CMY: 16,500 pages
imageCLASS LBP8780x ISO/IEC 19752 Cartridge 333 (10,000 pages)
ISO/IEC 19752 Cartridge 333 H (17,000 pages)
imageCLASS MF232w ISO/IEC 19752 Cartridge 337 (2,400 pages)
imageCLASS MF235 ISO/IEC 19752 Cartridge 337 (2,400 pages)
imageCLASS MF237w ISO/IEC 19752 Cartridge 337 (2,400 pages)
imageCLASS MF241d ISO/IEC 19752 Cartridge 337 (2,400 pages)
imageCLASS MF244dw ISO/IEC 19752 Cartridge 337 (2,400 pages)
imageCLASS MF246dn ISO/IEC 19752 Cartridge 337 (2,400 pages)
imageCLASS MF249dw ISO/IEC 19752 Cartridge 337 (2,400 pages)
imageCLASS MF3010 ISO/IEC 19752 Cartridge 325 (1,600 pages)
imageCLASS MF426dw ISO/IEC 19752 Cartridge 052H
ISO/IEC 19752 Cartridge 052
imageCLASS MF429x ISO/IEC 19752 Cartridge 052H
ISO/IEC 19752 Cartridge 052
imageCLASS MF525x ISO/IEC 19752 Cartridge 041 (10,000 pages)
ISO/IEC 19752 Cartridge 041H (20,000 pages)
imageCLASS MF631Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 045 BK (1,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 C (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 M (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 Y (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H BK (2,800 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H C (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H M (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H Y (2,200 pages)
imageCLASS MF633Cdw ISO/IEC 19798 Cartridge 045 BK (1,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 C (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 M (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 Y (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H BK (2,800 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H C (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H M (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H Y (2,200 pages)
imageCLASS MF635Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 045 BK (1,400 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 C (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 M (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045 Y (1,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H BK (2,800 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H C (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H M (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 045H Y (2,200 pages)
imageCLASS MF735Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 046 BK (2,200 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046 C (2,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046 M (2,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046 Y (2,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046H BK (6,300 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046H C (5,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046H M (5,000 pages)
ISO/IEC 19798 Cartridge 046H Y (5,000 pages)
LASER SHOT LBP2900 A4 5% Cartridge 303 (2,000 pages)
A4 5% Cartridge 303 Twin Pack